(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2020 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Ngày 2/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1