(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

Ngày 2/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1