(BĐT) - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2020 như sau:

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BVL ngày 18/3/2008 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-BQLL ngày 13/11/2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý gỗ, củi thu gom tại Khu Di tích K9.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 1 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37333212.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 02/12/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Số 1 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gồm 12 danh mục gỗ, củi thu gom tại Khu K9. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Nơi có tài sản đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm: 45.497.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm, làm tròn: 4.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn). Nộp vào tài khoản thanh toán của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số tài khoản: 0091103686868 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, phòng giao dịch Đội Cấn.

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 27/11/2020 trong giờ hành chính.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trước ngày 02/12/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số 4, Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 30/11/2020 đến ngày 01/12/2020 tại: Khu K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

+ Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.

+ Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Nộp hồ sơ đấu giá đúng quy định.

+ Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá. Những người không được tham gia đăng ký đấu giá thực hiện theo quy định của Luật đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Phụ lục

DANH MỤC GỖ, CỦI THU GOM TẠI KHU K9

Ngày 2/12/2020, đấu giá gỗ, củi thu gom tại Khu K9, Hà Nội ảnh 1