(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Võ Ninh thuộc huyện Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

- Xã Võ Ninh: Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở tại Khu dân cư dọc đường Hà Thiệp-Bắc Ninh. Diện tích từ 487,6m2/thửa đến 500,0m2/thửa; Giá khởi điểm từ 875.000.000,đồng/thửa đến 1.409.000.000,đồng/thửa.

Danh mục, diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND xã Võ Ninh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (01 lần).

5. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ/thửa.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 25/11/2019 và ngày 26/11/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

9. Địa điểm nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:

a) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 53110000188304; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 16 đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

10. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 11/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 27/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019.

c) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 02/12/2019 tại UBND xã Võ Ninh.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Võ Ninh./. 

PHỤ LỤC 24 THỬA ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ DỌC ĐƯỜNG HÀ THIỆP-BẮC NINH XÃ VÕ NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Thửađất số

Tờ BĐĐC số

Mục đích sử dụng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng)

Ghi chú

1

977

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

2

978

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

3

979

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

4

980

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

5

981

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

6

982

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

7

1170

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

8

1171

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

9

1172

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

10

1173

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

11

1174

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

12

1175

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

13

1177

16

ONT

487,6

1.068.000.000

175.000.000

500.000

02 mặt tiền

14

1178

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

15

1179

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

16

1180

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

17

1181

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

18

1182

16

ONT

487,6

1.409.000.000

220.000.000

500.000

02 mặt tiền

19

1184

16

ONT

487,6

1.324.000.000

220.000.000

500.000

02 mặt tiền

20

1185

16

ONT

500,0

1.138.000.000

220.000.000

500.000

21

1186

16

ONT

500,0

1.138.000.000

220.000.000

500.000

22

1187

16

ONT

500,0

963.000.000

175.000.000

500.000

23

1188

16

ONT

500,0

963.000.000

175.000.000

500.000

24

1189

16

ONT

487,6

1.153.000.000

220.000.000

500.000

02 mặt tiền

Tộng cộng: 24 thửa

11.950,4

25.956.000.000