(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột. Địa chỉ: số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột. Gồm: 

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm

1

Thiết bị XVS (Băng tải)

Băng tải

02

4.504.762

2

Thiết bị băng chuyền tải (XVS)

Băng chuyền

01

2.212.009

3

Máy sàng phân vi sinh

Cái

02

1.691.690

4

Máy búa đập khô

Cái

01

700.000

5

Máy xúc hiệu Hinomôt 2604

Máy

01

10.287.290

6

Hệ thống điện xưởng vi sinh

Hệ thống

01

5.960.454

7

Máy Photocopy AR-5620D

Máy

01

3.600.000

8

Xe Deawoo Leganza-CDX, biển kiểm soát 47L-4412

Chiếc

01

41.853.200

- Nơi bảo quản tài sản: Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột.

- Tổng giá khởi điểm: 70.810.000 đồng (Bảy mươi triệu, tám trăm mười ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 21, 22/11/2019 (Trong giờ hành chính).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

STT

Tên tài sản

Giá khởiđiểm

Tiền mua hồ sơ đấu giá/01 bộ hồ sơ

Bước giá

1

Thiết bị XVS (Băng tải)

4.504.762

50.000

500.000

2

Thiết bị băng chuyền tải (XVS)

2.212.009

50.000

200.000

3

Máy sàng phân vi sinh

1.691.690

50.000

100.000

4

Máy búa đập khô

700.000

50.000

100.000

5

Máy xúc hiệu Hinomôt 2604

10.287.290

50.000

500.000

6

Hệ thống điện xưởng vi sinh

5.960.454

50.000

500.000

7

Máy Photocopy AR-5620D

3.600.000

50.000

500.000

8

Xe Deawoo Leganza-CDX, biển kiểm soát 47L-4412

41.853.200

100.000

2.000.000

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 29/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/12/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.