(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 2/11/2021 như sau:
Ngày 2/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1