(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 2/11/2021 như sau:
Ngày 2/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1