(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Bảo tàng tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng mặt bằng đất trống có tổng diện tích sử dụng là 153m2 được đưa vào sử dụng năm 2010 của Bảo tàng tỉnh Nam Định, mục đích thuê tài sản: sử dụng làm giới thiệu sản phẩm OCOP và di sản văn hóa ẩm thực phục vụ khách đến tham quan bảo tàng. Thời gian thuê là 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: 01 đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bảo tàng tỉnh Nam Định

Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng mặt bằng tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng mặt bằng tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng mặt bằng tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 3