(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 16 thửa đất tại xã Tà Chải và xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Mục đích sử dụng đât: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau: a. Tại xã Tà Chải: - Vị trí thửa đất: Tại thôn Na Kim, xã Tà Chải. - Đơn giá khởi điểm đấu giá: 4.800.000 đồng/m2. b. Tại xã Cốc Ly - Vị trí thửa đất: Tại thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. - Đơn giá khởi điểm đấu giá từ: 1.500.000 đồng/m2 - 1.800.000 đồng/m2

Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà

Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 4