(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 250 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản:

- Tài sản đấu giá: Tài sản đã qua sử dụng, bán thanh lý tận thu phế liệu gồm 01 xe ô tô tải hiệu KAMAZ, số khung 5511032930198 và 01 Rơ mooc, số khung M-0381-M.

- Nơi có tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị..

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 103.350.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 20.670.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 30/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 30/10/2020 khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN thành phố Đông Hà (trong giờ hành chính, khách hàng có thể nộp trước vì lý do cá nhân).

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Trung tâm hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.