(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Sở Xây dựng Hà Nội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát. Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng Hà Nội, địa chỉ: số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Vật tư, thiết bị gắn liền với nhà, vật kiến trúc và thiết bị văn phòng của Sở Xây dựng tại số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Giá khởi điểm (không bao gồm VAT): 591.735.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Sở Xây dựng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 30/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 23/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26/10/2020 và ngày 27/10/2020, tại số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), nộp từ ngày 28/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 21/10/2020 đến ngày 30/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu mua tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ theo quy định trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát đồng khách hàng đăng ký tài khoản đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn/, làm theo hướng dẫn để “Đăng ký tham gia đấu giá” đối với tài sản có nhu cầu tham gia.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00-15h00 ngày 02/11/2020 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn/

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Bán cả lô theo nguyên trạng tài sản.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, số điện thoại: 0932 631 336 để đăng ký và biết thêm chi tiết.