(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.36208369.

2. Tên Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí: Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu; Điện thoại: 0283.8991101.

3. Tên tài sản, thông số kỹ thuật và giá khởi điểm:

Ngày 2/11/2020, đấu giá tàu dịch vụ Dầu khí An Bang tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1

* Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và không bao gồm giá trị nhiên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí trước bạ, phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và được phê duyệt bán thanh lý theo Nghị quyết số 159/NQ-DVKT-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số SG-OTH-001922-2 của Chi cục Hàng Hải Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 17/09/2019.

- Giấy chứng nhận cấp tàu số 091/19TB-CL của Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 28/01/2019. Tình trạng giấy tờ đăng kiểm tàu được công bố tại http://xm.vr.org.vn/TaubienVR/TTT03_DMThoiHanKT_V.aspx.

4. Thời gian, địa điểm, phương thức xem tài sản

a) Thời gian: Giờ HC liên tục 02 (hai) ngày làm việc, từ 08h30’ đến 16h00’ các ngày 26/10/2020 và 27/10/2020. Khách tập trung tại Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu, để được hướng dẫn xem tài sản (Chi phí xem tài sản khách hàng chịu).

b) Địa điểm: Cảng Hạ Lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

c) Phương thức xem tài sản:

- Tổ chức đấu giá tài sản cấp giấy giới thiệu và liên hệ với Người có tài sản đấu giá để ấn định thời gian tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.

- Người có tài sản đấu giá chỉ chấp thuận cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản theo thời gian trên khi có giấy giới thiệu do Tổ chức đấu giá tài sản cấp.

- Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do người tham gia đấu giá chi trả.

5. Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian: Giờ hành chính, từ ngày 16/10/2020 đến 16h00’ ngày 28/10/2020.

b) Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại

Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Q.Tân Bình TP. HCM.

c) Tiền mua hồ sơ (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

a) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tương đương là: 1.410.000.000 (Một tỷ bốn trăm mười triệu đồng chẵn./.)

b) Thời gian nộp: Giờ HC các ngày 28, 29/10 đến 11h00’ ngày 30/10/2020.

c) Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin

Số tài khoản: 0021000440818

Tại Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá.

a) Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (theo đúng quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

b) Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu giá nộp các giấy tờ sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND của Chủ doanh nghiệp (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá (Theo mẫu của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Phương thức, hình thức đấu giá

a) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, nộp phiếu trả giá theo biên bản bốc thăm.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá

a) Thời gian: 14 giờ 00 ngày 02/11/2020.

b) Địa điểm: Văn phòng Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (73 đường 30/4 – phường Thắng Nhất – thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 0283.8991101.

10. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản, Người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày biên bản đấu giá được xác lập hoặc 05 ngày làm việc trong trường hợp bên Người có tài sản phải trình cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

a) Thời hạn: Chậm nhất sau 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên, Người trúng đấu giá phải thanh toán đủ 100% giá trị tiền mua tài sản và tiền nhiên liệu còn tồn trên Tàu (nếu có) cho Người có tài sản; Quá thời hạn nêu trên được coi là người trúng giá từ chối quyền mua tài sản và tiền đặt cọc sẽ không được trả lại.

b) Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.