(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Đội quản lý thị trường số 8 ủy quyền như sau:

Đấu giá lô hàng là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00113975/QĐ-XPVPHC ngày 14/08/2020 của Đội quản lý thị trường số 8. (Có bảng kê đi kèm)

- Tổng giá khởi điểm: 33.643.000 đồng (Ba mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí, chi phí vận chuyển, bốc xếp. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản chi phí này.

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

- Người có tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 8

- Địa chỉ: Phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ.(Một trăm nghìn đồng/1 hồ sơ)

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 15/10/2020 đến 16h00 ngày 30/10/2020.

- Thời gian xem tài sản: giờ hành chính các ngày 22/10/2020, 23/10/2020

- Địa điểm xem tài sản: Phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 ngày 28/10/2020 đến 16h30 ngày 30/10/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731,

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/11/2020.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh hoặc nộp tiền mặt tại công ty.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá).

Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1