(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Công an thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 55/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 14 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công an thị xã Bình Long.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an thị xã Bình Long, địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Lô 30 xe ô tô, xe môtô, gắn máy gồm: 27 xe môtô, gắn máy 02 bánh bán đăng ký; 01 xe ô tô, 1 xe xe môtô, gắn máy 02 bánh, 1 xe môtô, gắn máy 03 bánh bánh không còn giá trị lưu hành bán phế liệu.

4. Tổng giá khởi điểm: 98.500.000 đồng (chín mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước theo số tài khoản: 1041000054504 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 28, 29 và 30/10/2020 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian trên theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020(trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

+ Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 02/11/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Công an thị xã Bình Long, địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0914.167.698 (Mr. Phú); 0271.3.887.113; 0271.6.26.27.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật tịch thu thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật tịch thu thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật tịch thu thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 3