(BĐT) - Công Ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Phú ủy quyền như sau:

* Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo. Địa chỉ: số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Phú, tỉnh An Giang. Địa chỉ: 16 Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tên tài sản đấu giá gồm: 01 Chẹc, 01 Máy đẩy phương tiện; 01 Máy bơm hút cát; 01 Bầu hút cát, vòi hút cát; 01 Hệ thống cẩu vòi hút cát, 03 Ống bơm cát, 01 Đường ống bơm cát, 101m2 khối lượng khoáng sản (cát sông) đã khai thác . (đính kèm bảng kê).

- Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

- Giá khởi điểm: 11.582.500đ (Bằng chữ: Mười một triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm đồng)

- Bước giá: 1.000.000 đ (Hai triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% trên GKĐ.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm bán, thu hồ sơ đấu giá và xem tài sản đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 27/10/2020 đến 17h00 ngày 29/10/2020 (trong giờ hành chính) tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo - Số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020, tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2020. Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo, số tài khoản: 070106679043 tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Đốc.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 02/11/2020, tại Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo - Số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo, tại số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. ĐT: 0942.224.989 – 0931.037.909. (Mr. Tạo).

BẢNG KÊ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 2