(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 2/11/2020 do Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản lô hàng trang thiết bị y tế và văn phòng thanh lý năm 2020 (Có bảng kê chi tiết kèm theo):

- Tổng giá khởi điểm của tài sản (lần 2): 13.710.000 đồng (Mười ba triệu bẩy trăm mười nghìn đồng chẵn).

- Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT theo quy định của Nhà nước. Chưa bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển và các chi phát sinh khác (nếu có).

- Người có tài sản đấu giá: Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng cho một hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 16/10/2020 đến 16h00 ngày 30/10/2020.

- Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính các ngày 22/10/2020, 23/10/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ Phường Hồng Hà, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ 28/10/2020; 29/10/2020; 30/10/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 15giờ 00 phút ngày 02/11/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

* Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá:

* Cách thức tham gia đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định bằng tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo thông báo đấu giá số 01/2020/TB-YDCT-PL01 ngày 15/10/2020)

Ngày 2/11/2020, đấu giá sản lô hàng trang thiết bị y tế và văn phòng thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá sản lô hàng trang thiết bị y tế và văn phòng thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2

(Bằng chữ: Mười ba triệu bảy trăm mười ngàn đồng)