(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do UBND thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 1858/UBND – QLĐT, ngày 23/04/2012)

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát – Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 1858/UBND-QLĐT, ngày 23/04/2012) theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất số: 1264/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở thuộc MBQH chi tiết xây dựng 1/500 dự án khu dân cư phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (MBQH 1858/UBND – QLĐT, ngày 23/04/2012)

1.1. Vị trí tài sản đấu giá:

+ Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 10m;

+ Phía Nam giáp bãi đỗ xe;

+ Phía Đông giáp đường quy hoạch có lòng đường 7,5 m;

+ Phía Tây giáp đường quy hoạch có lòng đường 10,5 m.

1.2. Diện tích khu đất đấu giá là: 9.687,5 m2 (Chín nghìn, sáu trăm tám mươi bảy phẩy năm mét vuông)

1.3. Mục đích, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trường Trung học cơ sở.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất có thu tiền một lần cho cả thời gian thuê (Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất)

- Thời hạn sử dụng đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật cơ bản các tuyến đường giáp ranh theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

+ Trong thời hạn 24 tháng (Hai mươi bốn tháng) từ ngày được bàn giao đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải tổ chức thực hiện hoàn thành xây dựng công trình trên đất theo đúng quy hoạch, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

+ Nếu quá thời hạn 12 tháng (Mười hai tháng) mà người trúng đấu giá không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ đầu tư dự án quá 24 tháng (Hai mươi bốn tháng) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép là vi phạm quy chế đấu giá và sẽ bị xử lý thu hồi theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước.

2. Người có tài sản, địa chỉ của người có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

2.1. Người có tài sản: UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2.2. Địa chỉ của người có tài sản: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2.3. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 1858/UBND - QLĐT, ngày 23/04/2012)

3. Đối tượng, điều kiện và cách thức tham gia đấu giá

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá bao gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đất đai và có đủ điều kiện được tham gia theo quy định tại Điều 6 Quy chế do Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát ban hành.

3.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 07/2018/QĐ/UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định trong thời hạn được thông báo tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát.

3.4. Hồ sơ đấu giá phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

4.1. Giá khởi điểm: 38 146 337 000 đồng (Ba mươi tám tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng)

4.2. Tiền đặt trước: 7.629.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

Tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp khi trúng đấu giá.

4.3. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% (Một phần trăm) mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó

4.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả giá cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 21/10/2020

- Địa điểm tại: UBND phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Trong giờ hành chính)

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát số: 1588886666 Ngân hàng VietCombank - Chi nhánh Thanh Hóa trong 03 ngày, từ ngày 28/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 9h00 ngày 02/11/2020.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND phường Quảng Thắng

10. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

Công ty sẽ trả lại trong 3 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Ngày làm việc). Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước qua hình thức nào thì đăng ký vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát- Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số ĐT: 0966.073.802 hoặc 097.580.6666 (Trong giờ hành chính).