(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 2/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land. Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thông tin liên quan đến các lô tài sản đấu giá:

Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 26 thửa đất theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Kon Tum “Quyết định phê duyệt đấu giá Quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”; Tổng diện tích là: 3.190,5 m2; Với tổng giá khởi điểm là: 6.117.620.000 đồng; Địa chỉ: Tổ 01 phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cụ thể bao gồm như sau:

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Mỗi lô (thửa) đất tổ chức một cuộc đấu giá.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Điều kiện xây dựng nhà ở, công trình với chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu), chỉ giới xây dựng công trình và các quy định quy hoạch kiến trúc khác: Theo Quyết định số 1344/QĐUBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày có thông báo đến 14 giờ ngày 30/10/2020 tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land. Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum - Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Tầng 02 Khách sạn Đăk Bla cũ).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 30/10/2020 tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land. Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 29/10/2020 tại 26 thửa đất tại tổ 01 phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: Tối thiểu 3% giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá làm tròn tăng, người đăng ký tham gia đấu giá phải trả giá tối thiểu bằng giá giá khởi điểm + (cộng) với ít nhất 01 bước giá.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không phụ thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 038433690001 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land, mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước Từ 07 giờ ngày 29/10/2020 đến 14 giờ 00 ngày 30/10/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783) và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum - Số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Tầng 02 Khách sạn Đăk Bla cũ).