(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 6, số 105 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 07 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 204,0m²/thửa đến 297,5m²/thửa; Giá khởi điểm từ 1.119.700.000 đồng/thửa đến 3.451.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình và UBND phường Bắc Nghĩa.

4. Tiền đặt trước: Nộp 220.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký/thửa đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở, chấp hành tốt pháp luật đất đai và phương án đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 16/10/2020 đến 16h30’ ngày 30/10/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 26/10/2020 và ngày 27/10/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể đi xem tài sản (gặp đ/c Lê Viết Sự).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 28/10/2020 đến 16h30’ ngày 30/10/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 02/11/2020 tại Hội trường trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình và UBND phường Bắc Nghĩa./.

PHỤ LỤC CHI TIẾT 07 THỬA ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 2/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1