(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 08/HĐ-DVĐGTS ngày 14/10/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Địa chỉ: Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Toàn bộ hệ thống Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và hệ thống xử lý nước thải của Công ty Quốc Việt gắn liền với quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm tại thửa đất số 25, 103 tờ bản đồ số 5 và thửa đất 6 tờ bản đồ số 10, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Tổng diện tích 7,22ha (Bảy phẩy hai mươi hai héc ta); Do UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé theo giấy CN QSDĐ số BO 635994 ngày 27/9/2013; Giấy CN QSDDĐ số BH 732037 ngày 13/12/2011; Giấy CN QSDĐ số BH 732038 ngày 13/12/2011; Thời hạn sử dụng đến hết năm 2046.

Công trình trên đất – Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt

Ngày 2/11/2020, đấu giá QSDĐ và máy móc thiết bị tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá QSDĐ và máy móc thiết bị tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương ảnh 2

Hệ thống xử lý nước thải

Ngày 2/11/2020, đấu giá QSDĐ và máy móc thiết bị tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương ảnh 3

4/ Giá khởi điểm: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé..

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

8. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến 17h00 ngày 09/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

9. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 15/10/2020 đến 17h00 ngày 09/11/2020.

10. Thời gian xem tài sản: Ngày 05/11/2020 và ngày 06/11/2020 (Trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ anh Dũng - SĐT: 09019010710 để được hướng dẫn xem tài sản.

11. Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 15/10/2020 đến 17h00 ngày 09/11/2020 tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 09/11/2020 (thời gian kết thúc là: 17giờ 00 phút). Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 12/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng tham gia đấu giá

Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành).

Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Có vốn thuộc sở hữu không thấp hơn 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Đồng thời có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Cam kết xem tài sản.

Chứng từ nộp khoản tiền đặt trước theo quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức và hộ chiếu hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành

Chứng từ nộp khoản tiền đặt trước theo quy định.

Bản cam kết xem tài sản.

Văn bản chứng minh việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Báo cáo tài chính năm gần nhất đối với tổ chức hoạt động trên 1 năm. Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng quy định trong đó thể hiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% giá khởi điểm của tài sản. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng thương mại cho đến hết thời gian tổ chức đấu giá, xác nhận số dư này không thấp hơn 20% giá khởi điểm của tài sản.

Văn bản hoặc chứng từ chứng minh của việc huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hs.

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đi đăng ký được hoặc không trực tiếp tham gia đấu giá được mà người khác đi đăng ký hoặc đấu giá thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng nhà nước cho thuê đất theo quy định của luật đất đai; có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư xí nghiệp chế biến cao su. Đồng thời không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá năm 2016.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, tỉnh Bình Phước, ĐT liên hệ: 02713880216.