(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 14/10/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là:

a. Gói tài sản 01 bao gồm: 10 Cái dụng cụ thể thao (gập bụng) nhãn hiệu Folding Abdominal Wheel màu vàng, 02 cái dụng cụ thể thao hiệu Punching Ball Set; 10 cái dụng cụ thể thao (xà đơn) nhãn hiệu Door Way Gym Bar; 02 dụng cụ thể thao nhãn hiệu Total Body Workout Bar (12 chức năng); 30 cái dụng cụ thể thao gập bụng nhãn hiệu Folfing Abdominal Wheel.

Giá khởi điểm: 8.884.000đồng (Tám triệu, tám trăm tám mươi bốn ngàn đồng)

b. Gói tài sản 02 bao gồm: 1.600 cái bàn chải đánh răng hiệu SURE; 24.000 bộ bài tây hiệu DOUBLE K, loại 54 lá/bộ.

Giá khởi điểm: 93.600.000đồng (Chín mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).

c. Gói tài sản 03 bao gồm: 288 cái keo dán Ron nhãn hiệu X’traseal; 200 cái Mobin hiệu TMPTM; 16 cái tai nghe hiệu Sony Extra Bass; 05 cuộn dây hàn hiệu Weldcom loại 05kg/cuộn (5 cuộn = 25kg) 100 cái bạc đạn hiệu MWC (xe máy).

Giá khởi điểm 17.552.000đ (Mười bảy triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn đồng)

Tất cả số tài sản trên được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng gói đã chia.

4/ Tổng giá khởi điểm: 120.036.000đ (Một trăm hai mươi triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục nhiều vòng tại phiên đấu giá.

7/ Bước giá: là 01% giá khởi điểm của từng vòng đấu

8/ Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 30/11/2020(trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 15/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 02/11/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Khoản tiền và thời gian nộp tiền đặt trước là: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 28/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2020. Tuy nhiên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

14/ Điều kiện tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) đối với cá nhân; Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) + Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

e/ Giấy cam kết xem tài sản và phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.