(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Cửu Long ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá gạo nhập kho Vụ Đông Xuân năm 2019 tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1