(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 như sau:
 Ngày 2/11/2020, đấu giá các khoản nợ của nhóm khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân vay tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long ảnh 1