(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2019 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2019

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô - phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 28 lô đất, cụ thể:

TT

Khu dân cư, lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

I

Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang(04 lô)

1

Lô đất ở biệt thự song lập: lô số 23.

200,0

1.350.000.000

270.000.000

15.000.000

500.000

2

Các lô đất ở biệt thự đơn lập: lô số 9, 10, 20.

398,0

2.370.000.000

470.000.000

25.000.000

500.000

II

Khu dân cư Đông Sơn, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang (05 lô)

1

Các lô đất:LK-1.44,: LK-1.45; LK-1.46, LK-1.47 , LK-1.51

110,0

650.000.000

130.000.000

7.000.000

500.000

III

Khu dân cư An Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (19 lô)

1

Các lô đất số: SL-13; SL-47

195,0

1.500.000.000

300.000.000

15.000.000

500.000

2

Các lô đất:LK-2.39, LK-2.40, LK-2.41, LK-2.42, LK-2.43, LK-2.44, LK-2.45;

LK-2.7, LK-2.8,

LK-2.9, LK-2.10,

LK-2.11, LK-2.12

120,0

900.000.000

180.000.000

9.000.000

500.000

3

Lô đất số LK-2.1;

LK-2.34.

130,5

1.000.000.000

200.000.000

10.000.000

500.000

1

Lô đất số LK-2.2;

LK-2.33.

108,5

800.000.000

160.000.000

8.000.000

500.000

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Mục đích sử dụng:

+ Các lô đất thuộc Khu dân cư An Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang: Đất ở nông thôn.

+ Các lô đất thuộc Khu dân cư Đông Sơn, Phường Ỷ La và Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 30/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/11/2019 vào một trong hai tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

(Chú ý: tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/11/2019; các trường hợp nộp tiền báo có trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 00 phút ngày 01/11/2019 không được chấp nhận đã nộp tiền đặt trước).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 24/10/2019 và ngày 25/10/2019.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/10/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/10/2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2019.

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình là đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 09/10/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/10/2019 (chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 30/10/2019 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) từ ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 07 giờ 30 phút, ngày 02/11/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.