(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Chi nhánh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất ở tại khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải

Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5
Ngày 2/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 6