(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế ủy quyền như sau:

Phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý công trình xây dựng, tài sản trên đất tại số 02 đường Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế

Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 2/10/2021, đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7