(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA, biển kiểm soát: 28A-2566

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Sở Văn hóa); địa chỉ: số 5, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: từ 09 giờ ngày 02/10/2020; tại Trung tâm Đấu giá.

4. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA, số loại 626, biển kiểm soát: 28A-2566; số máy: FS-274083; số khung: GF22S1MH001122; màu sơn: nhũ bạc; số chỗ ngồi: 05; năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam.

5. Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản: từ ngày 23/09/2020 đến ngày 25/9/2020, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 22/9/2020 đến ngày 29/9/2020; tại: Trung tâm Đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước:

10.1. Thời gian: ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

10.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số tài khoản 45510001009731, mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.

11. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Đấu giá.

13. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (ĐT: 0969234357) và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình./.