(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm tại Điểm dân cư xóm Bờ Lở xã Vinh Sơn (nay là phường Châu Sơn), thành phố Sông Công có tổng diện tích: 1.531m2.

3.2. Nơi có tài sản: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 29/9/2020 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 29/9/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 1.414.000 đồng/m2. (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bốn nghìn đồng chẵn). Tổng giá trị khởi điểm của khu đất: 2.164.834.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi tư triệu tám trăm ba mươi tư nghìn đồng chẵn)

- Bước giá: 30.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng chẵn).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 216.483.000 đồng (Đã làm tròn) (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp đơn tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công trong thời gian từ ngày 08/9/2020 đến trước 17h00’ ngày 29/9/2020 (Trong giờ hành chính). (Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đến hết ngày 29/9/2020 Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công xét hồ sơ, nếu hồ sơ đạt đủ điều kiện tham gia đấu giá thì sẽ được tham gia đấu giá).

Hồ sơ chuyển phiếu trả giá đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công cần ghi rõ:

Nơi nhận: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

Địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3860.908.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Đối tượng:

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty, tập đoàn thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty, tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Hộ gia đình, các nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

b) Điều kiện:

- Đối với tổ chức:

+ Có số dư tài khoản tại thời điểm đăng ký đấu giá đảm bảo 100% giá trị đấu giá quyền sử dụng đất; số dư tài khoản này được xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong và ngoài nước;

+ Có báo cáo tài chính tối thiểu 2 năm liên tiếp gần nhất được kiểm toán và hoạt động có lãi;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước cho thuê đất.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

8.2. Cam kết và trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, các nhân trúng đấu giá:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất là quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo quy hoạch, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết và triển khai đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất ngoài thực địa.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 29; 30/9/2020 và 1/10/2020.

- Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 09 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!