(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất khu đất chợ Tấn Tài (cũ), phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất chợ Tấn Tài (cũ), phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê), cụ thể như sau:

- Khu đất tổ chức đấu giá (chợ Tấn Tài cũ) tọa lạc tại góc Đông Nam ngã năm phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông Bắc: Tiếp giáp đường Hải Thượng Lãn Ông.

+ Phía Đông Nam: Tiếp giáp đường Ngô Gia Tự.

+ Phía Tây Nam: Tiếp giáp Ủy ban nhân dân phường Tấn Tài.

+ Phía Tây Bắc: Tiếp giáp khu dân cư.

- Diện tích: 2.368 m2 (Hai nghìn bốn trăm tám mươi mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ hỗn hợp (Căn hộ, Khách sạn, Trung tâm thương mại, Cao ốc văn phòng).

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

* Yêu cầu về quy hoạch khu đất:

- Tầng cao công trình: Tối đa 23 tầng, tầng cao khối đế: tối đa 05 tầng.

- Mật độ xây dựng: Khối đế tối đa 75%, khối tháp tối đa 40%.

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với chỉ giới đường Ngô Gia Tự, đường Hải Thượng Lãn Ông tối thiểu 6m; so với các trục đường quy hoạch còn lại tối thiểu 3m.

Trường hợp sử dụng hết chiều cao tối đa, chủ đầu tư phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan Quốc phòng.

2. Giá khởi điểm: 2.368 m2 x 23.802.000 đồng/m2 = 56.363.136.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 1.691.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm chín mươi mốt triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 11.272.600.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 01/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 01/9/2020 đến ngày 29/9/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (tại góc Đông Nam ngã năm phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: từ ngày 01/9/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 29/9/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, ghi rõ giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép dán của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

c) Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và hồ sơ dự án (theo quy định tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất chợ Tấn Tài (cũ), phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm):

* Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư như sau:

- Về tiêu chí bắt buộc:

+ Có hồ sơ dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư.

+ Có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, cụ thể:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án; có cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án đối với phần vốn vay.

Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu (báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 năm gần nhất, xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng…) và vốn huy động theo quy định của Luật Đầu tư.

Ưu tiên lựa chọn dự án có vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ cao hơn và nhà đầu tư chứng minh được khả năng huy động vốn để thực hiện dự án.

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Về tiêu chí khuyến khích:

+ Về tư cách pháp lý: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận hoặc cam kết thành lập doanh nghiệp tại Ninh Thuận để thực hiện dự án.

+ Về năng lực kinh nghiệm: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai đưa vào hoạt động ít nhất 02 dự án có tính chất và quy mô tương tự.

+ Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư có quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn như: giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nộp ngân sách, hiệu quả sử dụng đất cao,…

- Ưu tiên lựa chọn dự án của nhà đầu tư có cam kết tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết.

* Hồ sơ dự án đầu tư, bao gồm:

- Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung chính như: Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư; quy mô xây dựng các hạng mục công trình, mật độ xây dựng, kiến trúc công trình, số tầng và chiều cao công trình; tổng vốn đầu tư; tiến độ góp vốn; tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thời gian khởi công dự án, tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, thời gian chính thức đưa dự án vào hoạt động); phương án đầu tư khai thác kinh doanh; phương án xử lý, bảo vệ môi trường; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách), đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư.

- Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm toán 2 năm gần nhất, xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng,...; văn bản xác nhận cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với phần vốn vay.

Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân thì phải có văn bản xác nhận số dư tài khoản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; văn bản xác nhận cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với phần vốn vay.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, chuyên môn đã thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với dự án.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá (Công bố giá trả): vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 2/10/2020 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 355/QC-TTDVĐGTS ngày 31/8/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038.(kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 355/QC-TTDVĐGTS ngày 31/8/2020)