(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

- Xã Hàm Ninh: 12 thửa đất. Diện tích từ 200,6m2/thửa đến 393,4m2/thửa. Giá khởi điểm từ 178.000.000,đồng/thửa đến 269.000.000,đồng/thửa. Đất ở tại nông thôn. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Xã Xuân Ninh: 13 thửa đất. Diện tích từ 199,5m2/thửa đến 240,1m2/thửa. Giá khởi điểm từ 151.000.000,đồng/thửa đến 320.000.000,đồng/thửa. Đất ở tại nông thôn. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Thông tin cụ thể các thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND xã Hàm Ninh, UBND xã Xuân Ninh.

4. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 09/9/2020 đến 16h30/ ngày 29/9/2020.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 25/9/2020 đến 16h30/ ngày 29/9/2020.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 23/9/2020 và ngày 24/9/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

d) Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

đ) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

e) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả:

Vào lúc 08h00’ ngày 02/10/2020 tại UBND xã Hàm Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Hàm Ninh).

Vào lúc 14h00’ ngày 02/10/2020 tại UBND xã Xuân Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Xuân Ninh).

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Hàm Ninh, UBND xã Xuân Ninh hoặc tham khảo tại Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 12 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ HÀM NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 2

PHỤ LỤC 02

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 13 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ XUÂN NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ảnh 4