(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân (địa chỉ: Số 171 đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân, như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất nông nghiệp thị trấn Phú Mỹ, tọa lạc tại ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 5.025m2 đất, thuộc thửa đất số 29; tờ bản đồ số 37 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 12/02/2019).

- Nguồn gốc khu đất: Đất thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú Tân (giai đoạn 2).

- Loại đất khai thác: Đất thương mại, dịch vụ (xây dựng nhà làm việc, trụ sở cơ quan).

- Hình thức khai thác: Đấu giá quyền sử dụng đất, hình thức sử dụng đất là cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm.

Giá khởi điểm: 110.208.000đồng/năm (Một trăm mười triệu hai trăm lẻ tám ngàn đồng trên một năm).

Giá khởi điểm cho thuê đất được ổn định 10 (mười) năm đầu. Sau 10 (mười) năm đầu ổn định giá thuê, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá thuê cho những năm tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật; có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 29/9/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 17 và 18/9 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.