(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1