(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 12 ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40.1/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 14/9/2020 giữa Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 12 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam,

1. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12. Địa chỉ: Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức công bố giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - trụ sở chính tại số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản thanh lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 gồm:

+ 01 Xe ô tô khách 16 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, biển số 51D -1039 đã qua sử dụng và không còn hoạt động;

+ 01 Xe ô tô 08 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Zace, biển số 51A -1128 đã qua sử dụng.

4. Đặc điểm tài sản

Ngày 2/10/2020, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1

Lưu ý: Tài sản đã bị thu hồi đăng ký và biển số xe.

5. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 12 theo Quyết định số 993/QĐ–UBND ngày 13/3/2020 của Uỷ ban nhân dân Quận 12.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản:

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 133.719.300 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm mười chín nghìn, ba trăm đồng). Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác theo quy định (nếu có).

- Tiền đặt trước: 26.743.860 đồng (Hai mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn, tám trăm sáu mươi đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 23/9/2020 đến 17h00 ngày 29/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 18/9/2020 đến 16h30 ngày 29/9/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước ngày 29/9/2020, ngày 30/9/2020 và ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá vào lúc: 10h00 ngày 02/10/2020.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, tổ chức công bố giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 29/9/2020, ngày 30/9/2020 và ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Chi phí vận chuyển, vệ sinh tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán).