(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Viễn thông Bình Phước ủy quyền như sau:
Ngày 2/10/2020, đấu giá cáp đồng thanh lý tại TPHCM ảnh 1