(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 47 Hùng Vương, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8h00’ngày 02/10/2020

- Địa điểm: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

Tên tài sản: Bộ máy chủ IBM CLUSTER XEON 32 bit (gồm: 02 máy chủ đơn IBM System x3650, 01 tủ đĩa ngoài, 02 thiết bị SanSwitch MDS9148, 01 tủ rack TBM 42U, 01 phần mềm RedHat Linux 5.0, 01 phần mềm Veritas Cluster, 01 phần mềm Oracle 10G)

Tài sản đã hết hạn sử dụng, hết khấu hao; phần cứng hư hỏng, không sử dụng được; phần mềm không còn dịch vụ để cập nhật và sử dụng

Nơi có tài sản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 500.000, đồng

- Tiền đặt trước: 100.000, đồng

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 29/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị (Trong giờ hành chính)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/10/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm hoặc được sự ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Vậy, Trung Tâm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị - Điện thoại: 0233.3550854