(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 294 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý là: 01(một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu: Suzuki Vitara đã qua sử dụng, biển kiểm soát: 82k-2432, Loại xe: ô tô con, Số khung: TD01W-VN 101698, Số máy: G16B-697570, Năm sản xuất: 2005.

- Nơi có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục 02 ngày, từ ngày 24/09/2019 đến ngày 25/09/2019 Tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum, số 294 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 30/09/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 125.000.000đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/01 hồ sơ

Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 26/09/2019 đến 10 giờ 00 ngày 30/09/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 30/09/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: Công bố giá bắt đầu vào lúc: 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2019.

  Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum, địa chỉ: số 294, đường Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.