(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế-IPA thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2019 do Sở tài chính tỉnh Nghệ An ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở tài chính tỉnh Nghệ An.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là trụ sở cũ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn (Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Nam đàn cũ) tại Xóm trù 2 xã Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An,vị trí thửa đất tại thửa đất số 565 thuộc tờ bản đồ địa chính số 15 thuộc bộ bản đồ địa chính xã Kim liên, huyện Nam đàn theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số DC87/2018/BĐ ĐC/VPĐK do UBND huyện Nam đàn ký ngày 08/6/2018 với diện tích đất 4.789 m2 ( đã trừ 494m2 là diện tích đất thuộc hành lang giao thông ).

Mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

  3.2 Giá khởi điểm: 14.484.809.810đ. (Mười bốn tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu tám trăm linh chín ngàn tám trăm mười đồng)

  4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật đất đai và quy định tại Khoản 1 Điều 8 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An đồng thời phải đảm bảo các quy định tại khoản 3 điều 58 của luật đất đai và điều 14 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/3/2014 của chính phủ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và quy định tại khoản 2 điều 8 của bản quy định ban hành kèm theo quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. (có văn bản không vi phạm quy định pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An) (Khi tham gia đấu giá các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện như tại điều 7 của quy chế bán đấu giá)

  5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/09/2019 đến 15h ngày 01/10/2019 Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA (Tầng 2, số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

  6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian xem tài sản: Vào ngày 16,17 và 23/09/2019 tại khu đất thuộc xóm Trù 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

  7. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 01/10/2019 ( Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều 13h30 đến16h) tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA ( Số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

  8. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ: Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 2.800.000.000 đồng.

  9. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 8h ngày 02/10/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA (Tầng 2, số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An)

  10. Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế -IPA, địa chỉ: số 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0919.191.889.

Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời phiên đấu giá.