(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 02/01/2020. 
Ngày 2/1: 3/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 2/1: 3/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 485 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bệnh viện Quân y 175/BQP (TP. HCM) đăng tải TBMT Gói thầu số 02: Mua sắm vị thuốc cổ truyền và Gói thầu số 04: Mua sắm bông băng gạc, vật tư y tế (số thông báo lần lượt là: 20191282082  - 00 và 20191282160 - 00) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Long – LANDS (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT Gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20200102121 - 01), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.