(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/1/2020 do Chi cục biển- Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý và xác định giá khởi điểm của xe ôtô biển kiểm soát 18B - 2377 của Chi cục biển- Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 1A Trần Tế Xương- phường Vị Hoàng- TP Nam Định- tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô du lịch 04 chỗ ngồi, nhãn hiệu NISSAN, số loại CEFIRO, màu xám, biển kiểm soát 18B - 2377, số khung Z0000779, số máy V030-088903A theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0000324 do Phòng CSGT - TT Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 07 tháng 3 năm 1997 cho Sở địa chính

Giá khởi điểm: 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 7.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/12/2019 đến ngày 30/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 27,30,31/12/2019 ( Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 26,27/12/2019 ( Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).