(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/1/2020 do trường Đại học điều dưỡng Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý xe ôtô biển kiểm soát 18B - 0331 của trường Đại học điều dưỡng Nam Định (Địa chỉ: 257 đường Hàn Thuyên - TP. Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô khách 26 chỗ ngồi, nhãn hiệu NISSAN, số loại CIVILIAN, màu xanh trắng, biển kiểm soát 18B - 0331, số khung 40Z0200068, số máy L28 - 875897 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0002957 do Phòng CSGT - TT Công an Nam Hà cấp ngày 22 tháng 11 năm 1996 cho Trường cao đẳng y tế Nam Định

Giá khởi điểm: 13.475.000đ (Mười ba triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Số tiền đặt trước: 2.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/12/2019 đến ngày 30/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 27, 30, 31/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 26, 27/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).