(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/1/2020 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá bao gồm 416 xe máy các loại đã qua sử dụng để sung quỹ nhà nước (chi tiết tài sản có phụ lục kèm theo)

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 875.100.000 đồng (Tám trăm bảy mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng chẵn) Mức giá trên chưa bao gồm thuế và chi phí vận chuyển tháo dỡ, trường hợp khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí trên (nếu có)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 150.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi triệu trên một hồ sơ)

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ kinh doanh có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh mua, bán các loại xe cơ giới; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại thông báo này (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, bọc kín phiếu trả giá, bỏ vào phong bì, ký niêm phong vào mép phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới là giá trả hợp lệ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa và kho lưu trữ tài sản thuộc Công an Thành phố Thanh Hóa (bãi xe Minh Hương thửa 109, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa và bãi xe Minh Quang Lô 8, KCN Tây Bắc Ga, P.Đông Thọ, TPTH )

- Thời gian: từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 30/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bãi xe Minh Hương – Thửa 109 phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa và bãi xe Minh Quang – Lô 8 KCN Tây Bắc Ga, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 30/12/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/12/2019 và ngày 30, 31/12/2019 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;

6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 14h00 ngày 02/01/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904.235.586/0989.589.052