Ngày 19/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lâm Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lâm Hà

Địa chỉ: thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (TSKB của ông Nguyễn Văn Việt và bà Lục Huyền Trang), cụ thể như sau: Quyền sử dụng 15.743 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) thời hạn sử dụng 15/10/2043, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 26 tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 665821 do UBND huyện Lâm Hà cấp ngày 19/3/2014 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đo đạc thửa đất theo hiện trạng sử dụng ngày 19/4/2022.Tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

4,732,100,602

473,300,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 16/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 18/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/07/2022 - 17:30 16/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 19/08/2022

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư