Ngày 19/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7

Địa chỉ: số 1 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 163m2, thuộc một phần thửa số 134, tờ bản đồ số 34 và nhà ở diện tích sàn xây dựng theo hiện trạng 194m2phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

10,754,329,977

2,150,865,995

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 18/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 20/04/2022 - 17:00 16/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: địa điểm đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật, có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 19/05/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư