Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Điện thoại: 0261.223.6979).

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: số 83 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá

2.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 07 thửa đất (ki ốt) thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại, Du lịch Đăk Nông, cụ thể (theo bảng đính kèm):

Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 59.793.675.095 đồng (Năm mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm chín mươi lăm đồng)

+ Vị trí thửa đất: đường Trương Định, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài.

+ Thông tin quy hoạch: quy mô xây dựng công trình trên đất, tầng cao tối đa: 05 tầng, mật độ xây dựng tối đa: 80%. Khi xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo về đầu tư xây dựng, cháy nổ, môi trường…

+ Hiện trạng tài sản trên đất: 06 thửa đất đều có nhà xây cấp IV gắn liền với đất, tường nhà cấp IV là tường chung (tường dày 10cm, mỗi bên 05cm). Riêng thửa đất số 11 (ki ốt số 29) có nhà cấp IV, diện tích 44m2 do bà Trần Thị Thanh Thuý xây dựng nhưng không có giấy phép.

2.2. Giá khởi điểm: theo cột 6 bảng đính kèm.

2.3 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thử đất, theo cột 8 bảng đính kèm

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp tiền đặt trươc tham gia đấu giá

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 16/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/11/2020 đến ngày 16/11/2020 vào số tài khoản: 1000007056396915 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/11/2020.

- Địa điểm: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 16/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người được tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

Người tham gia đấu giá 07 thửa đất (Ki ốt) nêu trên phải làm cam kết trước khi đấu giá:

Đối với 06 thửa đất (Ki ốt) liền kề (thửa số 2, 8, 6, 5, 4, 9) có nhà cấp IV chung nhau bức tường (tường dày 10cm, mỗi bên 05cm) người tham gia đấu giá các lô này phải cam kết không tranh chấp, tự nguyện sử dụng chung bức tường hoặc khi phá dỡ thì chia ranh giới theo quy định mỗi bên sử dụng 05cm.

Đối với thửa đất số 11 (Ki ốt số 29), có căn nhà cấp IV, diện tích xây dựng 44m2, do bà Trần Thị Thanh Thuý xây dựng nhưng không có giấy phép, người đăng ký tham gia đấu giá lô này phải làm cam kết nếu trúng đấu giá tự thoả thuận với người có tài sản trên đất để sử dụng sau này.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

- Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông, điện thoại: 02612236979 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông, điện thoại: 02616.514.999.

(Ghi chú: đính chính lại mục 2.1 “Giá khởi điểm” tại thông báo số 136/TB-ĐGTS, ngày 19/10/2020 về việc đấu giá tài sản theo mục 2.1 thông báo này)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư