(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại điểm X4, thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vào ngày 19/9/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: QSD đất để xây dựng nhà ở tại điểm X4, thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (gồm 27 thửa đất).

- Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 270.000.000 đồng/thửa đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00, ngày 19/09/2020 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ 08 giờ 00, ngày 28/08/2020 đến 17 giờ 00, ngày 16/09/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ) trực tiếp tại UBND xã Vân Nội, Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 16/09/2020 đến 17 giờ 00, ngày 17/09/2020 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

Mọi thông tin liên hệ:

- Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14, ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234.

- Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh. Địa chỉ: Số 115A, Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243.9655758.