(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Tây, địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Thanh lý cây xanh trên đường huyện 13.

- Số lượng: 128 cây, loại cây Xà cừ. Cụ thể: Chu vi cây bình quân 1,0m đến 1,4m là 48 cây; chu vi cây bình quân nhỏ hơn 1,0m là 80 cây.

- Tổng khối lượng gỗ: 39,5011m3.

- Chất lượng: Cây còn sống.

2.2. Nơi có Tài sản: đường huyện 13 huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 9h ngày 19/9/2019.

- Địa điểm đấu giá: tại UBND huyện Gò Công Tây. Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 10, ngày 11 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công và liên hệ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Tây sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: 84.000.000 đồng. Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu đồng.

- Bước giá: 5.000.000 đồng

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ ngày 30/8 đến 16 giờ ngày 16/9/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công: 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công Tiền Giang

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 16, 17 và đến 16 giờ ngày 18/9/2019 (trong giờ hành chính theo giấy báo có của Ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Nộp bản photo giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế. Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Phải còn đang hoạt động. Nộp photo chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Ghi chú: Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí đốn hạ cây, vận chuyển tài sản trúng đấu giá; dọn dẹp vệ sinh giao trả mặt bằng cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Công Tây; chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động trong suốt quá trình đốn hạ cây.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông hoặc tại địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.