(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk - Địa chỉ: 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản đầu tư trên đất là hạng mục công trình thi công dở dang nhà làm việc của Văn phòng Công ty TNHH Phú Thành và Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất số 393, tờ bản đồ số 84, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Cụ thể như sau:

- Diện tích thửa đất: 2.253 m2

- Thời hạn cho thuê: 50 năm

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

- Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm

4. Tổng giá khởi điểm: 1.721.657.320 đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi đồng). Trong đó:

- Giá trị công trình đang thi công dở dang: 1.218.247.000 đồng

- Giá trị quyền sử dụng đất thuê/năm: 503.410.320 đồng

Giá trị tài sản gắn liền với đất trong giá trúng đấu giá là gía trị tài sản gắn liền với đất trong tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; giá trị quyền sử dụng đất bằng giá trúng đấu giá trừ (-) giá trị tài sản gắn liền với đất trong tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử sụng đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 11/9/2019 và ngày 12/9/2019. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 (Trong giờ hành chính).

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

7. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (Giá trị khởi điểm quyền sử dụng đất thuê 10 năm + Giá trị tài sản trên đất) tương đương 1.250.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)

8. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng)

9. Bước giá: 50.000.000 đồng/lần (Năm mươi triệu đồng)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/9/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

11. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

12. Không tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu trong các trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá mà người có tài sản đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoặc tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

* Các nội dung nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn.