(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá: - Quyền sử dụng Quỹ đất tại thôn Trung tâm, xã An Bình bao gồm 17 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 168,5m2 đến 185m2; Giá khởi điểm: từ 214.800.000đ đến 250.222.500đ/ thửa

  - Quyền sử dụng Quỹ đất tại thôn Toàn An, xã Đông An bao gồm 07 thửa, diện tích mỗi thửa từ 107,5m2 đến 131m2; giá khởi điểm: từ 77.185.000đ đến 94.058.000đ/ thửa.

  - Quyền sử dụng Quỹ đất tại thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ bao gồm 07 thửa, diện tích mỗi thửa từ 90,8m2 đến 128,5m2; giá khởi điểm: từ 683.200.000đ đến 914.000.000đ/ thửa.

- (Danh sách tài sản đính kèm)

- Xem tài sản tại thực địa: các xã: An Bình, Đông An, Phong Dụ Hạ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; tại Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Văn Yên từ ngày 28/8/2019 đến 16h ngày 16/9/2019.

- Tiền mua hồ sơ: từ 100.00đ đến 500.000đ/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu – có Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản củaTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 16, 17 và đến 16h ngày 18/9/2019

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 9h ngày 19/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

- Hình thức đấu giá: trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.