(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/9/2019.
Ngày 19/9: 1/496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/9: 1/496 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 495 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận đăng tải TBMCH (số thông báo là 20190943952 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 16 giờ 00 ngày 18/9/2019 đến 11 giờ 00 ngày 23/9/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.