(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 84, bản đồ địa chính xã Hải Thượng (nay là phường Hải Thượng) đo vẽ năm 2011, địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 368,1m2 (Mục đích sử dụng: Đất ở 40m2, Đất vườn 328,1m2), mang tên ông Lương Hữu Khoa và bà Bùi Thị Lân.

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5